mapa strony * poczta
English version Wersja polska

Programs in English
UNIWERSYTET KANDYDACI STUDENCI PRACOWNICY ABSOLWENCI KONTAKT
Listopad 2020
NiPnWtŚrCzPtSo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
STRONA GŁÓWNA
WYBORY
UNIA EUROPEJSKA
NAUKA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIURO ORGANIZACJI KONFERENCJI

REKRUTACJA 2013/2014


III NABÓR NA STUDIA DZIENNE

Wydział Nauk o Zdrowiu ogłasza na rok akademicki 2013/2014 trzeci nabór na studia drugiego stopnia tzw. uzupełniające magisterskie na kierunki:

PIELĘGNIARSTWO - tryb stacjonarny
ZDROWIE PUBLICZNE - tryb stacjonarny


Warunki i tryb rekrutacji w III naborze zgodnie z zasadami określonymi w uchwale senatu nr 78/2012 z dnia 24 maja 2012r.:
1. Kandydatów obowiązuje egzamin wstępny testowy z zakresu studiów I stopnia,
2. Kandydaci zobowiązani są do rejestracji on-line, uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wys.70,- zł oraz dostarczenia następujących dokumentów:
- ankieta osobowa - wydrukowana po zakończeniu rejestracji on-line i podpisana,
- dyplom studiów I stopnia właściwego kierunku - oryginał lub odpis (jeżeli kandydat w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze dyplomu, składa zaświadczenie o obronie pracy licencjackiej wraz z końcową oceną ze studiów I stopnia),
- świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku,
- kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez organ uprawniony lub biuro rekrutacji,
- trzy fotografie (format 3,5x4,5 podpisane),
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
3. Termin rejestracji on-line i dostarczenia dokumentów od 25 do 30 września 2013r.
Wszystkie dokumenty w białej, wiązanej i opisanej teczce należy dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Bukowskiej 70, pok. E-115 w terminie do 30 września 2013r. do godz. 15.00 (dokumenty przesyłane pocztą nie będą przyjmowane).
4. Termin egzaminu wstępnego 9 października 2013r. o godz. 9.00,
5. Miejsce egzaminu wstępnego: sala 205 w budynku Collegium Stomatologicum przy ul Bukowskiej 70.II NABÓR NA STUDIA DZIENNE

Wydział Nauk o Zdrowiu ogłasza na rok akademicki 2013/2014 drugi nabór na 3 letnie licencjackie studia pierwszego stopnia - stacjonarne (dzienne) na kierunki:

ELEKTRORADIOLOGIA
FIZJOTERAPIA
RATOWNICTWO MEDYCZNE


Warunki i tryb rekrutacji w II naborze:
1. Do rekrutacji mogą przystąpić kandydaci z tzw. nową maturą.
Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę będą brane oceny maturalne z przedmiotów:
- biologia lub fizyka (poziom podstawowy) na kierunku Elektroradiologia,
- biologia (poziom rozszerzony) na kierunku Fizjoterapia,
- biologia (poziom podstawowy) na kierunku Ratownictwo Medyczne,
2. Kandydaci zobowiązani są do rejestracji on-line, uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wys. 70,- zł oraz dostarczenia następujących dokumentów:
- ankieta osobowa - wydrukowana po zakończeniu rejestracji on-line i podpisana,
- świadectwo dojrzałości (oryginał),
- świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia
studiów na danym kierunku,
- kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez organ uprawniony lub biuro
rekrutacji,
- trzy fotografie (format 3,5x4,5 podpisane),
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
3. Termin rejestracji on-line i dostarczenia dokumentów od 23 do 26 września 2013 r.

Wszystkie dokumenty w białej, wiązanej i opisanej teczce należy dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Bukowskiej 70, pok. E-115 w terminie do 26 września 2013r. do godz. 15.00 (dokumenty przesyłane pocztą nie będą przyjmowane). Lista przyjętych będzie ogłoszona 30 września 2013r.II NABÓR NA STUDIA NIESTACJONARNE

Wydział Farmaceutyczny ogłasza drugi nabór na rok akademicki 2013/2014 na kierunki: Kosmetologia - studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz Farmacja - studia niestacjonarne.

Warunki i tryb rekrutacji w II naborze zgodnie z zasadami określonymi w uchwale senatu
nr 78/2012 z dnia 24 maja 2012 r.

1. Kandydaci zobowiązani są do rejestracji on-line, uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wys. 70,- zł oraz dostarczenia w białej teczce następujących dokumentów: podanie wydrukowane po zakończeniu rejestracji i podpisane, oryginał świadectwa dojrzałości, oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na tym kierunku, 3 podpisane fotografie, ksero dowodu osobistego i dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
2. Termin rejestracji on-line i dostarczenia dokumentów od 17 do 23 września 2013 r. do godz. 15.00.
3. Termin ogłoszenia listy przyjętych 27.09.2013 r.III NABÓR NA STUDIA NIESTACJONARNE

Wydział Nauk o Zdrowiu ogłasza na rok akademicki 2013/2014 III nabór na studia pierwszego stopnia, niestacjonarne (zaoczne) na kierunku:

PIELĘGNIARSTWO - tzw. pomostowe


Ścieżki kształcenia:
AB - 2 semestry (lub 1150 godz.) dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych
C - 3 semestry (lub 2410 godz.) dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych
D - 2 semestry (lub 1984 godz.) dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych
E - 2 semestry dla absolwentów trzyletnich medycznych szkół zawodowych

Warunkiem uruchomienie kształcenia na poszczególnych ścieżkach tego kierunku studiów jest zakwalifikowanie wymaganej liczby kandydatów na daną ścieżkę.

W związku z przyznaniem Uniwersytetowi Medycznemu w Poznaniu przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowania tych studiów z funduszy UE, będą to studia bezpłatne.


Warunki i tryb rekrutacji w III naborze zgodnie z zasadami określonymi w uchwale senatu
nr 78/2012 z dnia 24 maja 2012r.

1. Od kandydatów wymagany jest dyplom pielęgniarki/pielęgniarza.
2. Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę będą brane oceny z egzaminu maturalnego (poziom podstawowy dla NM, IB, EB) z przedmiotów: język polski i biologia lub fizyka lub chemia do wyboru a ilość punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych z tych przedmiotów.
3. Kandydaci zobowiązani są do rejestracji on-line, uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wys.
70,- zł oraz dostarczenia następujących dokumentów:
- ankieta osobowa - wydrukowana po zakończeniu rejestracji on-line i podpisana,
- świadectwo dojrzałości (oryginał),
- świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia
studiów na tym kierunku,
- kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez organ uprawniony lub biuro
rekrutacji,
- trzy fotografie (format 3,5x4,5 podpisane),
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
4. Termin rejestracji on-line i dostarczenia dokumentów od 16 do 23 września 2013r.

Wszystkie dokumenty w białej, wiązanej i opisanej teczce należy dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Bukowskiej 70, pok. E-115 w terminie do 23 września 2013r. do godz. 15.00 (dokumenty przesyłane pocztą nie będą przyjmowane).II NABÓR NA STUDIA DZIENNE

Wydział Nauk o Zdrowiu ogłasza na rok akademicki 2013/2014 drugi nabór na 3 letnie licencjackie studia pierwszego stopnia - stacjonarne (dzienne) na kierunku:

TERAPIA ZAJĘCIOWA


Warunki i tryb rekrutacji w II naborze:

1. Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę będą brane oceny ze świadectwa dojrzałości (poziom podstawowy) z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie do wyboru (dla kandydatów z nową maturą, starą maturą, IB, EB). Maksymalnie można otrzymać 100 pkt.

2 Kandydaci zobowiązani są do rejestracji on-line, uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wys. 70,- zł oraz dostarczenia następujących dokumentów:
- ankieta osobowa - wydrukowana po zakończeniu rejestracji on-line i podpisana,
- świadectwo dojrzałości (oryginał),
- świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na tym kierunku,
- kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez organ uprawniony lub biuro rekrutacji,
- trzy fotografie (format 3,5x4,5 podpisane),
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
3. Termin rejestracji on-line i dostarczenia dokumentów od 12 do 17 września 2013 r.

Wszystkie dokumenty w białej, wiązanej i opisanej teczce należy dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Bukowskiej 70, pok. E-115 w terminie do 17 września 2013 r. do godz. 15.00 (dokumenty przesyłane pocztą nie będą przyjmowane). Lista przyjętych zostanie ogłoszona do 24 września 2013 r.II NABÓR NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Wydział Nauk o Zdrowiu ogłasza na rok akademicki 2013/2014 drugi nabór na studia drugiego stopnia tzw. uzupełniające magisterskie na kierunki:

Pielęgniarstwo - tryb stacjonarny i niestacjonarny
Położnictwo - tryb niestacjonarny
Zdrowie Publiczne - tryb stacjonarny i niestacjonarny


Warunki i tryb rekrutacji w II naborze zgodnie z zasadami określonymi w uchwale senatu
nr 78/2012 z dnia 24 maja 2012 r.

1. Kandydatów obowiązuje egzamin wstępny testowy z zakresu studiów I stopnia,
2. Kandydaci zobowiązani są do rejestracji on-line, uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wys.
70,- zł oraz dostarczenia następujących dokumentów:

- ankieta osobowa - wydrukowana po zakończeniu rejestracji on-line i podpisana,

- dyplom studiów I stopnia właściwego kierunku - oryginał lub odpis (jeżeli kandydat
w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze dyplomu, składa zaświadczenie
o obronie pracy licencjackiej wraz z końcową oceną ze studiów I stopnia),
- świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia
studiów na danym kierunku,
- kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez organ uprawniony lub biuro
rekrutacji,
- trzy fotografie (format 3,5x4,5 podpisane),
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
3. Termin rejestracji on-line i dostarczenia dokumentów od 6 do 11 września 2013 r.
Wszystkie dokumenty w białej, wiązanej i opisanej teczce należy dostarczyć osobiście
do Biura Rekrutacji Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Bukowskiej 70, pok. E-115
w terminie do 11 września 2013r. do godz. 15.00 (dokumenty przesyłane pocztą nie
będą przyjmowane).
4. Termin egzaminu wstępnego 20 września 2013 r. o godz. 10.00,
5. Miejsce egzaminu wstępnego:
- w sali im. Różyckiego w budynku Coll. Anatomicum przy ul. Święcickiego 6.
        • Pielęgniarstwo stacjonarne
        • Zdrowie Publiczne stacjonarne
- w sali 202 w budynku Coll. Stomatologicum przy ul Bukowskiej 70.
        • Pielęgniarstwo niestacjonarne
        • Położnictwo niestacjonarne
        • Zdrowie Publiczne niestacjonarneZMIANA TERMINU TESTU POZIOMUJĄCEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO!!!

Uprzejmie informujemy, że test poziomujący z języka angielskiego dla studentów Wydziału Lekarskiego I rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 odbędzie się dnia 10 września (wtorek) 2013, oraz 17 września(wtorek) 2013 roku w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia, ul. Parkowa 2 (były budynek Biblioteki). Grupa pierwsza (pierwsze 110 osób na liście osób przyjętych) rozpoczynałaby test o godzinie 8.30, a grupa druga (osoby na liście od 111 do 220) o godzinie 10.15. Test dla pierwszej grupy zakończy się o godzinie 10.00, a dla grupy drugiej o 11.45. Prosimy o przybycie na test w odpowiednim dla Państwa terminie.UWAGA KANDYDACI! II NABÓR - kierunek OPTOMETRIA !!!

Wydział Lekarski II ogłasza drugi nabór na rok akademicki 2013/2014 na kierunek Optometria, studia stacjonarne (dzienne), pierwszego stopnia:1. Do naboru mogą przystąpić osoby legitymujące się tzw.” nowa maturą”, maturą europejską lub międzynarodową z biologii na poziomie rozszerzonym i fizyki na poziomie podstawowym.


2. Kandydaci zobowiązani są do rejestracji on-line, uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wys. 70,- zł oraz dostarczenia w białej teczce następujących dokumentów: podanie wydrukowane po zakończeniu rejestracji i podpisane, oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, oryginał lub kserokopia notarialna świadectwa ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na tym kierunku, 2 podpisane fotografie, poświadczone ksero dowodu osobistego i dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.


3. Termin rejestracji on-line i dostarczenia dokumentów od 02 do 12 września 2013r do godz. 15.00.


4. Termin ogłoszenia listy przyjętych 19.09.2013


5. Termin składania oryginałów świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły średniej do 23.09.2013 do godz. 15.00UWAGA KANDYDACI! II NABÓR !!!

Wydział Nauk o Zdrowiu ogłasza na rok akademicki 2013/2014 drugi nabór na 3 letnie licencjackie studia pierwszego stopnia - stacjonarne (dzienne) na kierunku:


Zdrowie PubliczneWarunki i tryb rekrutacji w II naborze:1. Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę będą brane oceny ze świadectwa dojrzałości (poziom podstawowy) z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie do wyboru (dla wszystkich rodzajów matury). Maksymalnie można otrzymać 100 pkt.2 Kandydaci zobowiązani są do rejestracji on-line, uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wys. 70,- zł oraz dostarczenia następujących dokumentów:
- ankieta osobowa - wydrukowana po zakończeniu rejestracji on-line i podpisana,
- świadectwo dojrzałości (oryginał),
- świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia
studiów na tym kierunku,
- kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez organ uprawniony lub biuro
rekrutacji,
- trzy fotografie (format 3,5x4,5 podpisane),
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej3. Termin rejestracji on-line i dostarczenia dokumentów od 12 do 17 września 2013r.
Wszystkie dokumenty w białej, wiązanej i opisanej teczce należy dostarczyć osobiście
do Biura Rekrutacji Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Bukowskiej 70, pok. E-115
w terminie do 17 września 2013r. do godz. 15.00 (dokumenty przesyłane pocztą nie
będą przyjmowane). Lista przyjętych zostanie ogłoszona do 24 września 2013r.
ADRESY WYDZIAŁOWYCH BIUR REKRUTACJI
W rekrutacji na rok 2013/2014 kandydaci na studia stacjonarne są zobowiązani dostarczać dokumenty do Biur Rekrutacji poszczególnych Wydziałów, TYLKO OSOBIŚCIE przez kandydata na studia. Dokumenty przysłane pocztą, będą odsyłane.

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość złożenia dokumentów kandydata przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie.

WYDZIAŁ LEKARSKI I

WYDZIAŁ LEKARSKI II

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIUStudia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne I stopnia (tzw. zaoczne)

Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (tzw. dzienne, płatne)

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarneWarunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Terminy składania dokumentów, ogłoszenia list rankingowych oraz list przyjętych na studia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2013/2014


Terminy egzaminów wstępnych na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2013/2014


Sposób przeliczania uzyskanego wyniku z egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym na poziom podstawowy dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2013/2014


Wysokość opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studiaWprowadził : Dzial Promocji.
Zapisano : 20-09-2013 12:10
Kalendarium


Na skróty

Witryny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wykorzystują mechanizm plików cookies. Stosujemy je celem zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów. Dowiedz się więcej >>.