mapa strony * poczta
Strona główna UMP (polska)
Wrzesien 2019
NiPnWtŚrCzPtSo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
KONTAKT
O KATEDRZE
AKTUALNOŚCI
PRACOWNICY
DYDAKTYKA
EGZAMIN
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
Plan kursów 2017
Aktualności
Plan kursów 2014
Plan kursów 2015 (dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji)
Plan kursów 2016
Informacje dla lekarzy w trakcie specjalizacji
Akredytacje
KOŁO MEDYCYNY RODZINNEJ
6/6 MDWprowadzenie do specjalizacji w medycynie rodzinnej

KURS PRZEZNACZONY DLA LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ WEDŁUG MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SPECJALIZACJI (ZAKWALIFIKOWANYCH DO SPECJALIZACJI PO 01.10.2014) W ZAKRESIE MEDYCYNY RODZINNEJ.

1) Informacja medyczna i bezpieczeństwo pacjenta

14.01.2015r - Informacja medyczna godz. 10:00
Prof. UM dr hab. med. Anna Jabłecka
- wyszukiwanie wiarygodnej informacji medycznej i umiejętność jej wykorzystania w praktyce
- zagadnienia bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej w zakresie bezpieczeństwa pacjentów i lekarzy
- formalnoprawne podstawy doskonalenia zawodowego
- podstawy dobrej praktyki lekarskiej

2) Koncepcja medycyny rodzinnej w Polsce i na świecie

22.01.2015r (czwartek) godz. 9:00
- pryncypia medycyny rodzinnej - dr n. med. Anna Wawrzyniak godz. 9:00
- kompetencje LR – dr n. med. Wojciech Nosowicz godz. 10:00
- związki LR z lokalną społecznością, cele i zadania POZ - dr n. med. Wojciech Nosowicz godz. 12:00
- karta lekarzy rodzinnych, organizacje LR w Polsce i na świecie - dr n. med. Wojciech Nosowicz godz. 12:30
- zaliczenie (1h)


3) Jakość opieki medycznej

28.01.2015r. godz. 9:00
- cykl zapewniania jakości, badania satysfakcji pacjentów, kształcenie ustawiczne LR - dr n. med. Liliana Celczyńska – Bajew godz. 9:00
- grupy rówieśniczo-koleżeńskie – rola Tutorów - dr n. med. Anna Wawrzyniak 10:45
- zespól wypalenia - dr Nadia Bryl godz. 12:30

04.02.2015r. godz. 9:00
- badania naukowe w PLR, evidence based medicine, koszty związane ze stworzeniem odpowiedniego poziomu jakości – dr n. med. Ewelina Gowin


4) Relacja lekarz – pacjent

11.02.2015r godz. 10:00
- fazy wywiadu lekarskiego - dr med. Anna Wawrzyniak godz. 10:00
- przekazywanie złych informacji, empatia – dr Nadia Bryl godz. 11:30
- modele relacji lekarz - pacjent – dr med. Ewelina Gowin godz. 12:30

04.03.2015r. godz. 9:00
- komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery komunikacji, typy pacjentów - dr Nadia Bryl godz. 9:00
- struktura i funkcjonowanie rodziny - dr med. Anna Wawrzyniak godz. 12:15


5) Organizacja i zarządzanie praktyką lekarza rodzinnego

12.03.2015r. (czwartek) godz. 9:00
- praca w grupie PLR – zasady pracy zespołu - dr Nadia Bryl godz. 9:00
- przepływ informacji - dr med. Liliana Celczyńska – Bajew godz. 10:30
- współpraca z podmiotami zewnętrznymi, specjalizacja ambulatoryjna i leczenie zamknięte, sprawozdawczość – dr med. Michalina Marcinkowska godz. 11:15
- rejestracja, zasady prowadzenia dokumentacji medycznej, sprawozdawczość, kontraktowanie z NFZ - dr n. med. Wojciech Nosowicz godz. 12:30

19.03.2015r. (czwartek) godz. 9:00
- dyskusje i negocjacje – rodzaje, warunki, fazy, taktyka, techniki, praca w zespole LR- określanie ról członków zespołu, typologia osobowości, relacje i zasady funkcjonowania zespołu, rozwiązywanie problemów w grupie - dr Nadia Bryl godz. 9:00
- współpraca z jednostkami samorządowymi w zakresie rozwiązywania problemów społecznych i psychicznych – dr Nadia Bryl godz. 11:15
- zagadnienia kadrowo – płacowe, organizacja praktyki, aspekty prawne – dr n. med. Wojciech Nosowicz godz. 12:30ZDROWIE PUBLICZNE

Część I - Zdrowie publiczne

25.03.2015r. godz. 9:00
- alkoholizm – dr med. Liliana Celczyńska - Bajew (4h) godz. 9:00
- nikotynizm - dr med. Anna Wawrzyniak (4h) godz. 11:45

1.04.2015r. godz. 9:00
- zapobieganie urazom, wypadkom, zatruciom, zapobieganie nowotworom - dr med. M. Marcinkowska godz. 9:00
- zapobieganie chorobom układu krążenia, zasady zdrowego stylu życia - dr med. M. Ignaszak – Szczepaniak godz. 11:00

8.04.2015r. godz. 10:30 UWAGA!!! ZMIANA KOLEJNOŚCI WYKŁADÓW!!!
- profilaktyka, promocja, edukacja, programy NFZ - dr med. M. Ignaszak - Szczepaniak godz. 10:30
- przedmiot i zakres oraz cele zdrowia publicznego, determinanty zdrowia, współczesne problemy zdrowotne ludności Polski, systemy ochrony zdrowia – zasady funkcjonowania i finansowania – dr n. med. W. Nosowicz godz. 12:15

15.04.2015r. godz. 10:00
- mierniki stanu zdrowia i podstawowe dane demograficzne populacji, planowanie badań epidemiologicznych, wykorzystywanie badań epidemiologicznych w programowaniu opieki - dr med. Joanna Dytfeld godz. 10:00
- szczepienia ochronne, grupy dyspanseryjne - dr med. M. Marcinkowska godz. 11:30

22.04.2015r. godz. 9:00
- narkomania – dr Nadia Bryl godz. 9:00
- narkomania – dr n. med. Liliana Celczyńska-Bajew godz. 11:45


Część II Orzecznictwo lekarskie

23.04.2015r. godz. 9:00
dr med. Krzysztof Tuszyński
- system zabezpieczenia społecznego choroby i jej następstw w Polsce
- rodzaje świadczeń z zabezpieczenia społecznego oraz warunki ich nabywania
- ogólne zasady i tryb przyznawania świadczeń dla ubezpieczonych i ich rodzin
- Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)
- zasady i tryb orzekania lekarskiego

na kurs proszę zabrać książeczkę specjalizacyjną (zaliczenie wpisywane do książeczki specjalizacyjnej) oraz pendrive!!!

29.04.2015r. godz. 9:00
dr med. Krzysztof Tuszyński
- rola i zadania lekarzy leczących w procesie ubiegania się przez pacjenta o przyznanie świadczeń z zabezpieczenia społecznego
- rola orzecznictwa lekarskiego w zabezpieczeniu społecznym
- orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach komercyjnych
- rola kompleksowej rehabilitacji w prewencji rentowej
- orzecznictwo – zaliczenie w formie testowej

na kurs proszę zabrać książeczkę specjalizacyjną (zaliczenie wpisywane do książeczki specjalizacyjnej) oraz pendrive!!!

6.05.2015r. godz. 11:00
dr n. med. Beata Ziemska
- opiniodawstwo sądowo - lekarskie; zasady i tryb orzekania lekarskiego o celowości przekwalifikowania zawodowego medycyna pracy


PRAWO MEDYCZNE

25.05.2015 godz. 9:00
Dr med. Krzysztof Kordel
- zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
- zasady wykonywania działalności leczniczej
- zasady wykonywania zawodu lekarza

26.05.2015 godz. 9:00
Dr med. Krzysztof Kordel
- zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
- zasady wypisywania recept na leki oraz zleceń na wyroby medyczne
- zasady działania samorządu lekarskiego

27.05.2015 godz. 9:00
Dr med. Krzysztof Kordel
- uregulowania szczególne dotyczące postępowania lekarza w innych ustawach
- odpowiedzialność prawna lekarza: karna, cywilna i zawodowa


na kurs proszę zabrać książeczkę specjalizacyjną (zaliczenie wpisywane do książeczki specjalizacyjnej)


Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów

1) Opieka nad dziećmi i młodzieżą

2.09.2015. godz. 9:00
- odrębności przebiegu chorób – dr n. med. Ewelina Gowin - godz. 9:00
- rozwój, żywienie – dr n. med. Michalina Marcinkowska - godz. 11:30

09.09.2015 godz. 9:00
- choroby infekcyjne wieku dziecięcego – dr n. med. Ewelina Gowin - godz. 9:00
- bilanse zdrowia – dr n. med. Michalina Marcinkowska - godz. 12:00

16.09.2015 godz. 9:00
- infekcje skóry, biegunki, zakażenia układu moczowego - dr n. med. Ewelina Gowin

23.09.2015 godz. 9:00
- zaburzenia odżywiania, zaburzenia zachowania i emocji – dr n. med.Ewelina Gowin - godz. 9:00
- fobie szkolne, dziecko maltretowane, dziecko hiperaktywne, niepełnosprawne, wykorzystywane; próby samobójcze - dr Nadia Bryl - godz. 11:30

30.09.2015 godz. 9:30
- uzależnienia u dzieci – dr Nadia Bryl godz. 9:30
- szczepienia- dr n. med. Michalina Marcinkowska godz. 12:00


2) Opieka nad osobami w wieku podeszłym godz. 9:00

07.10.2015
- depresje w wieku starszym - dr n. med. Arkadiusz Styszyński godz. 9:00
– zespoły otępienne dr hab. med. Sławomir Michalak godz. 11:00

14.10.2015 godz. 9:00
- całościowa opieka geriatryczna - dr n. med. Anna Wawrzyniak godz. 9:00
– zespół kruchości, upadki - dr n. med. Anna Wawrzyniak godz. 11:30

21.10.2015 godz. 10:00
- osteoporoza u osób w wieku podeszłym – dr n. med. Anna Wawrzyniak godz.10:00
- diagnostyka obrazowa osteoporozy dr n. med. Anna Wawrzyniak godz. 12:00

28.10.2014 godz. 9:00
- odrębności leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku podeszłym – dr hab. n. med. Anna Posadzy - Małaczyńska godz. 9:00
- wielkie problemy geriatryczne: niedożywienie kaloryczno-białkowe, omdlenia, bezpieczeństwo funkcjonalne osoby w wieku podeszłym w warunkach domowych, formy opieki geriatrycznej, odrębność przebiegu chorób i ich leczenie w wieku podeszłym - dr n. med. Anna Wawrzyniak godz. 11:00


3) Zdrowie kobiety

04.11.2015 godz. 9:00
dr hab. med. Anna Markowska
- opieka w okresie ciąży - zasady racjonalnego żywienia, aktywność ruchowa, monitorowanie prawidłowej ciąży
- hormonalna terapia zastępcza, poradnictwo genetyczne, antykoncepcja


PRZETACZANIE KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW

18.11.2015 godz. 9:00
dr n. med. Jolanta Nagadowska
- zasady organizacji służby krwi, zadania szpitalnego banku krwi oraz gospodarka krwią w oddziale szpitalnym, zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników, badania i dystrybucji, racjonalne leczenie krwią i jej składnikami

25.11.2015 godz. 9:00
dr n. med. Jolanta Nagadowska
– zabiegi lecznicze, immunologia transfuzjologiczna, bezpieczeństwo krwi i jej składników, zdarzenia i reakcje niepożądane


Kolejne kursy w roku 2016

Wprowadził : Administrator Witryny KMR.
Zapisano : 29-10-2015 11:39
Kalendarium