mapa strony * poczta
English version Wersja polska

Programs in English
UNIWERSYTET KANDYDACI STUDENCI PRACOWNICY ABSOLWENCI KONTAKT
Listopad 2020
NiPnWtŚrCzPtSo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
STRONA GŁÓWNA
WYBORY
UNIA EUROPEJSKA
NAUKA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIURO ORGANIZACJI KONFERENCJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE


POKL

Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wykorzystać Szanse, Sprostać Wyzwaniom

Więcej informacjiKształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

Więcej informacjiPOIG

Homing Plus - Csp4 as Biomarker of Cancer Stem Cells and Target for Immunotherapy of Human Head and Neck Squamous Cell Carcinoma
POIG

"Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych"

Projekt realizuje konsorcjum naukowe, pod przewodnictwem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w którym Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego jest partnerem. Dobór wykonawców projektu został przeprowadzony w taki sposób, aby uzyskać możliwie dużą komplementarność pod względem warsztatu naukowego, doświadczenia badawczego i kompetencji naukowych. Tematyka projektu ma ścisły związek z celami PO IG, w priorytecie I "Badania i rozwój nowoczesnych technologii", działanie 1.1. "Wsparcie badań naukowych dla gospodarki opartej na wiedzy" i podziałanie 1.1.2. "Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych". Tematyka ta została także wymieniona w Krajowym Programie Badań i Rozwoju: "Innowacyjne produkty żywnościowe o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej".

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji linii produktów spożywczych ograniczających zachorowalność na choroby cywilizacyjne, w tym na choroby sercowo-naczyniowe, otyłość, cukrzycę i anemię. Wzbogaci to ofertę rynkową i eksportową polskiego przemysłu spożywczego i zwiększy jego międzynarodową konkurencyjność.

Głównym celem realizacji projektu będzie zmniejszenie zachorowalności na choroby cywilizacyjne i tym samym znacznie obniżenie obciążeń finansowych państwa związane z ochroną zdrowia, poprawa jakości życia społeczeństwa poprzez eliminację zachorowalności.

Wnioskodawca i podmioty współpracujące:
• Partnerem nr 1 i wnioskodawcą jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, reprezentowanym przez Rektora prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka
• Partnerem nr 2 - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, reprezentowany przez Rektora prof. dr hab. Jacka Wysockiego
• Partnerem nr 3 - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, reprezentowany przez Rektora prof. dr hab. Mariana Gorynię
• Partnerem nr 4 - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, reprezentowany przez Rektora prof. dr hab. Romana Kołacza
• Partnerem nr 5 - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, reprezentowany przez Rektora prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego
• Partnerem nr 6 - Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, reprezentowany przez Dyrektora prof. dr hab. Grzegorza Spychalskiego.

Całkowita wartość realizacji Projektu wynosi 40 100 650,20 PLN,
Wartość dofinansowania dla części projektu realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu: 1 558 547,00 PLN
Planowany okres realizacji projektu do czerwca 2013 r.Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicznych i Cyfrowej Bazy Danych Obrazów Mikroskopowych

Więcej informacji
WRPO

"Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację i wyposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu"

UDA-RPWP.05.01.00-30-009/09

Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności

CEL PROJEKTU:

Celem operacyjnym projektu była modernizacja i poszerzenie bazy lokalowej uczelni, a także wyposażenie Biblioteki Głównej Uczelni, które umożliwi przeniesienie jej zasobów z dotychczasowych lokalizacji do nowoczesnych pomieszczeń Centrum Naukowej Informacji Medycznej. Realizacja tych działań umożliwiła osiągnięcie celów szczegółowych zakładanych w projekcie, które dotyczą zwiększenia ilości studentów edukowanych w uczelni na dotychczasowych i nowo otwartych kierunkach studiów i specjalnościach. W wyniku realizacji działań uczelnia zakłada także poprawę jakości kształcenia i warunków socjalnych studentów oraz kadry akademickiej. Jako cel strategiczny uczelnia stawia poprawę pozycji konkurencyjnej jednostki, a tym samym umocnienie jej pozycji jako silnego ośrodka akademickiego. W ten sposób uczelnia przyczyniła się do celów wskazanych dla działania 5.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, który zakłada zwiększenie dostępności i poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej.
W ramach przedsięwzięcia zostało zmodernizowanych 10 najstarszych i najznamienitszych sal wykładowych Uczelni, które jednocześnie są najbardziej obłożone wykładami:

1. W Budynku Collegium Anatomicum przy ul. Święcickiego 6:
i. Sala „Czarna”
ii. Sala im. Hoyera
iii. Sala Nenckiego
iv. Sala im. Horoszkiewicza
2. W Budynku Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego przy ul. Przybyszewskiego 49:
i. Sala Rydygiera
ii. Sala im. Zeylandów
3. W Budynku Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera przy ul. Szpitalna 27/33:
i. Sala Psychiatrii nr 4
ii. Sala im. Chrościejowskich
4. W Budynku Szpitala Ginekologiczno - Położniczego przy ul. Polna 33:
i. Sala im. H. Święcickiego
5. W Budynku Szpitala Przemienienia Pańskiego przy ul. Długa
i. Sala im. W. Jezierskiego

W ramach projektu dokonano również:
• Wyposażenia biblioteki
• Przebudowy pomieszczeń po byłej kuchni przy ul. Marcelińskiej 27 na potrzeby Studium Języków Obcych
• zmodernizowano pomieszczenia w Collegium Stomatologicum i zakupiono wyposażenie (m.in. manekiny – kompletny symulator pacjenta). Całość stworzło nowoczesne Dydaktyczne Centrum Symulacji Medycznej.

Całkowita wartość realizacji ; 32 000 821,27 PLN
Wartość dofinansowania : 25 249 371,68 PLN
Termin realizacji: 20.10.2009 do 10.01.2011r

Więcej informacji
KURSY:

Projekt Systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgłoszony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie "Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wsparcie części teoretycznej kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach kardiologii, medycyny pracy i onkologii co jak się zakłada, przełoży się na wzrost liczby specjalistów, a tym samym na zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych i poprawy stanu zdrowia osób pracujących.

Kursy zrealizowane przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu:

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy
Umowa nr ZP-1006/28,36,43,50,57,64,71,79/12/UE
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
31.12.2012r do 31.12.2013r
Wartość projektu : 76 350,00 PLN
W trakcie trwania projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego przeprowadzono następujące kursy:
• "Postępy w diagnostyce i leczeniu wrodzonych wad serca"
• "Postępy w diagnostyce i leczeniu nabytych zastawkowych wad serca"
• "Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca"
• "Diagnostyka i leczenie stabilnej choroby niedokrwiennej serca"
• "Diagnostyka i leczenie niewydolności serca"
• "Onkologia w kardiologii"
• "Nadciśnienie tętnicze"

"Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy’’
Umowa nr ZP-1021/17,30,34,38,42/11/UE
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
01.02.2012r do 31.12.2012 r.
Wartość projektu : 104 300,00 PLN
W trakcie trwania projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego przeprowadzono następujące kursy:
• "Postępy w diagnostyce i leczeniu wrodzonych wad serca"
• "Postępy w diagnostyce i leczeniu nabytych zastawkowych wad serca"
• "Onkologia w kardiologii"
• "Nadciśnienie tętnicze"

"Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy"
Umowa nr ZP-940/7,8,11,14,15,16/13/UE
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
06.10.2013 do 31.12.2013 r.
Wartość projektu: 64 200,00 PLN
W trakcie trwania projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego przeprowadzono następujące kursy:
• "Postępy w diagnostyce i leczeniu wrodzonych wad serca"
• "Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca"
• "Diagnostyka i leczenie stabilnej choroby niedokrwiennej serca"
• "Ostre zespoły wieńcowe"
• "Diagnostyka i leczenie niewydolności serca"

"Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy"
Umowa nr ZP-1006/216,217/12/UE”
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Umowa realizowana od 21.02.2013 r. do 31.12.2013 r.
Wartość projektu: 60 000,00 PLN
W trakcie trwania projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego przeprowadzono następujące kursy:
• "Zdrowie Publiczne"
• "Zdrowie Publiczne"

"Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy"
Umowa nr ZP-280/12,13/13/UE”
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Umowa realizowana od 21.02.2013 do 31.12.2013 r.
Wartość projektu: 9 500,00 PLN
W trakcie trwania projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego przeprowadzono następujące kursy:
• "Kurs doskonalący dla kierowników specjalizacji z ginekologii onkologicznej"
• "Kurs doskonalący dla kierowników specjalizacji z ginekologii onkologicznej"


PROJEKT SYSTEMOWY pn "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

"Gerontologia i opieka nad osobami starszymi"
Umowa nr 197/2012

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Umowa realizowana od dnia 31.10.2012r.do 30.09.2013 r.
Wartość projektu: 71 096,00 PLN.

"Arteterapia"
Umowa nr 196/2012

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Umowa realizowana od dnia 15.10.2012 r. do 30.09.2013 r.
Wartość projektu: 89 500,00 PLN.


SPO

ZPORR
Wprowadził : Dzial Promocji.
Zapisano : 27-06-2014 11:15
Kalendarium


Na skróty

Witryny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wykorzystują mechanizm plików cookies. Stosujemy je celem zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów. Dowiedz się więcej >>.