mapa strony * poczta
English version Wersja polska

Programs in English
UNIWERSYTET KANDYDACI STUDENCI PRACOWNICY ABSOLWENCI KONTAKT
Listopad 2020
NiPnWtŚrCzPtSo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
STRONA GŁÓWNA
WYBORY
UNIA EUROPEJSKA
NAUKA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIURO ORGANIZACJI KONFERENCJI

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI ŚREDNIMI


Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu współpracuje z liceami ogólnokształcącymi na mocy zawartych porozumień patronackich.

Celem patronatu jest umożliwienie uczniom Klas Patronackich pogłębiania zainteresowań, dotyczących nauk biologicznych i medycznych oraz umożliwienia udziału w zajęciach (wykładach, seminariach, warsztatach) organizowanych przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Na mocy zawartych porozumień JM Rektor obejmuje patronatami następujące szkoły średnie:
• I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
• II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
• III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu
• VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego
• VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
• Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu
• XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu
• II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim
• III Liceum Ogólnokształcące w Koninie
• I Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie
• Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej
• Liceum Ogólnokształcące w Nowym Tomyślu
• International School of Poznan

- Plan zajęć na rok akademicki 2015/2016


Kontakt:
dr hab. Jolanta Dorszewska
Pełnomocnik Rektora ds. współpracy ze szkołami średnimi
Pracownia Neurobiologii
ul. Przybyszewskiego 39, Poznań
e-mail: dorszewskaj@yahoo.comKonkurs na najlepszy projekt licealisty pt.:

MŁODZIEŻ LICEALNA W NAUCE


w roku akademickim 2015/2016 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

1. W ramach konkursu istnieje możliwość otrzymania stypendium umożliwiającego wykonanie projektu własnego w Jednostkach Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 2 grupach tematycznych, 1-syntezy/analizy chemiczne, 2- badania podstawowe w klinikach.
2. Nagrodzony będzie 1 projekt z zakresu syntez/analiz chemicznych oraz 1 z zakresu badań klinicznych.
3. Nagrodzony projekt warunkuje otrzymanie ze strony Uczelni środków w wysokości 750,00 zł na wykonanie badań w charakterze kierownika projektu, opiekę merytoryczną i niezbędny sprzęt do realizacji projektu oraz możliwość zgłoszenia nagrodzonego wniosku do Komisji Bioetycznej przy UM w Poznaniu.
4. Do konkursu przystępują uczniowie z LO objętych patronatem przez UM w Poznaniu (LO I, II, III, VI, VIII, św. Marii-Magdaleny i XI w Poznaniu oraz II w Ostrowie Wielkopolskim, a także nowoprzyjęte LO III w Koninie, I w Jarocinie, w Środzie Wielkopolskiej, Nowym Tomyślu oraz International School of Poznań).
5. Rozpatrywane będą jedynie projekty z dołączonym oświadczeniem LO o przynależności ucznia do szkoły oraz opinią opiekuna projektu ze strony szkoły, a także potwierdzeniem ubezpieczenia uczenia przez szkołę.
6. Projekty są składane w 2 grupach tematycznych, podanych powyżej.
7. Projekt powinien zawierać:
-tytuł wniosku, nazwisko ucznia (kierownika projektu) i opiekuna za strony szkoły, nazwa szkoły, adres kontaktowy, grupa tematyczna,
-opis projektu z celem i założeniami oraz spodziewanymi wynikami (do 1 strony maszynopisu),
-materiał i metody stosowane przy wykonaniu badań,
-kosztorys projektu,
-harmonogram prac.
8. Projekty należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: mlodziezwswiecienauki2015@gmail.com
oraz w formie papierowej podpisanej przez kierownika projektu (ucznia) oraz opiekuna ze strony szkoły do dnia 30.10.2015 roku, na adres:
Pracownia Neurobiologii
Katedra i Klinika Neurologii UMP
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
Tel. 61 8691439.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 01.12.2015 roku.


Za Komisję Konkursową
/-/Jolanta DorszewskaSzanowni Państwo,

serdecznie pragnę potwierdzić termin wykładu organizowanego w dniu 25.09.2015 r. o godz. 11:00 (1 godz. zegarowa).


Miejsce: sala A (450 osób) w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP,
ul. Przybyszewskiego 37a

Wykładowca: Prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
Tematyka: stomatologia

Wykład dla uczniów z LO I, II, III, VI, VIII, św. Marii-Magdaleny, XI oraz II LO w Ostrowie Wielkopolskim i nowoprzyjętych.

Łączę wyrazy szacunku,

dr hab. Jolanta Dorszewska
Pełnomocnik Rektora
ds. współpracy ze szkołami średnimi
Szanowni Państwo,

Chciałabym serdecznie podziękować Panu Prof. dr hab. Jackowi Wysockiemu, Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Panu Jackowi Jaśkowiakowi, Prezydentowi Miasta Poznania za objęcie Honorowym Patronatem Konferencji Młodzież w Świecie Nauki, I Wielkopolskie Spotkanie Młodzieży Licealnej i Studentów, w dniu 09.04.2015 roku.

Pragnę również podziękować, Panu Prof. dr hab. Jarosławowi Walkowiakowi, Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z zagranicą oraz przedstawicielom Dziekanatów Naszej Uczelni, Prof. dr hab. Ewie Wender-Ożegowskiej, Prodziekan Wydziału Lekarskiego I, Prof. dr hab. Marii Iskra, Prodziekan Wydziału Lekarskiego II, Prof. dr hab. Marii Rybczyńskiej, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego, Prof. UM dr hab. Małgorzacie Kotwickiej, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Przedstawicielowi Wydziału Rozwoju Miasta Poznania za udział w Konferencji.

Dziękuję Wykładowcom, Ekspertom w dziedzinie badań klinicznych i doświadczalnych, z renomowanych ośrodków poznańskich za przyjęcie zaproszenia do wygłoszenia wykładów w Sesji Plenarnej oraz Osobom prowadzącym sesje podczas Konferencji.

Podziękowania kieruję również do Dyrektorów i Nauczycieli, z LO objętych patronatem przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, LO I, II, III, św. M-M, VI, VIII, XI oraz II w Ostrowie Wielkopolskim za liczny udział młodzieży w Konferencji, profesjonalne przygotowanie prac zarówno w sesji ustnej, jak i posterowej oraz za udział w dyskusji. Dziękuję Uczniom z LO nieobjętych patronatem przez UMP za zainteresowanie naszym przedsięwzięciem.

Dziękuję Studentom Naszej Uczelni za czynny i bierny udział w konferencji oraz za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu przedsięwzięcia.
Składam serdeczne podziękowania Sponsorom i Sympatykom Konferencji, bez których wsparcia nie byłoby możliwe przygotowanie tego spotkania oraz Osobom, których nie wymieniłam, a które brały udział w przygotowaniu konferencji z dużym zaangażowaniem i poświęceniem. Wśród tych Osób pragnę wyróżnić dr n. med. Annę Oczkowską z Komitetu Organizacyjnego.

Gratuluję Wszystkim Uczestnikom zdobytych nagród i wyróżnień, a także uzyskanych wyników naukowych i formy ich zaprezentowania.

Jednocześnie zachęcam Państwa do dalszej pracy w zgłębianiu zagadnień w ogólnie pojętych naukach medycznych i przyrodniczych.

Mam nadzieję, że kwietniowe spotkania z nauką, młodzieży licealnej i studenckiej staną się nową tradycją i zachęcą do studiowania w Naszej Uczelni.


Za Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji

Jolanta Dorszewska


Zakład Medycyny Ratunkowej objął patronatem klasy medyczne XVIII Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Geodezyjno – Drogowych w Poznaniu.

Na spotkaniu inauguracyjnym w pomieszczeniach Zakładu Medycyny Ratunkowej p. dyrektor ZSGD Małgorzata Lorek, mgr Marcin Rybakowski oraz p.o. kierownika ZMR dr n. med. Paweł Panieński
_
ustalili cele współpracy, które dotyczą programu nauczania pierwszej pomocy we wszystkich klasach a w profilowanych dodatkowe przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach UMP jak : Ratownictwo Medyczne i Zdrowie Publiczne.
Ponadto w szkole planowane są symulacje w warunkach rzeczywistych celem realizacji zadań dydaktycznych z udziałem uczniów klas medycznych i wojskowych.

W dniu 24.04.2015r studenci I i II roku Ratownictwa Medycznego UMP uczestniczyli w targach promujących szkolnictwo zawodowe, gdzie prezentowali na pokazie medyczne czynności ratunkowe oraz zachęcali do kontynuacji edukacji w klasach profilowych medycznych a następnie na kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

_


Inicjatywa kontynuacji nauczania pierwszej pomocy i promocji kierunku w szkołach ponad gimnazjalnych na terenie powiatu poznańskiego spotkała się z zainteresowaniem i akceptacją Dyrektora Wydziału Oświaty UM w Poznaniu p. Przemysława Foligowskiego i v-e Prezydenta Poznania p. Mariusza Wiśniewskiego.

_


p.o. kierownika dr n. med. Paweł Panieński
_

W sali konferencyjnej Katedry Neurologii odbyła się uroczysta inauguracja współpracy ze szkołami średnimi objętymi patronatem JM Rektora prof. dra hab. Jacka Wysockiego.

21 października uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu wysłuchali wykładu prof. Wojciecha Kozubskiego na temat etiologii udaru mózgu oraz zostali oficjalnie przywitani przez prof. dra hab. Edmunda Grześkowiaka Prorektora ds. studenckich. Nad całością przedsięwzięcia i organizacją spotkań naukowych z licealistami czuwa Pełnomocnik Rektora ds. współpracy ze szkołami średnimi dr hab. Jolanta Dorszewska.Wprowadził : Dzial Promocji.
Zapisano : 29-10-2015 11:52
Kalendarium


Na skróty

Witryny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wykorzystują mechanizm plików cookies. Stosujemy je celem zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów. Dowiedz się więcej >>.