Uniwersytet Medyczny
im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Collegium Maius
ul.Fredry 10, 61-701 Poznań
info@ump.edu.pl

Centrala telefoniczna
tel. 61 - 854 60 00
fax. 61 - 852 04 55
CENTER FOR MEDICAL EDUCATION
IN ENGLISH
60-512 Poznań, ul. Jackowskiego 41
fax. 61 847 74 89
Rzecznik Prasowy UMP
prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

tel.kom. 609 522 763
tel. 61 869 15 93
rzecznik@ump.edu.pl